top of page

Aanvraag benodigde vergunningen en ontheffing ingediend windproject Noordzeeboulevard

Afgelopen week hebben Voorne-Putten Energie en Pure Energie de aanvragen voor de benodigde vergunningen en ontheffing voor Windproject Noordzeeboulevard ingediend. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van Windproject Noordzeeboulevard.Bij de aanvragen horen diverse onderzoeken die samen de onderbouwing vormen voor de beoogde vergunningen en ontheffing voor Windproject Noordzeeboulevard. Nog niet alle onderzoeken zijn volledig afgerond. Begin volgend jaar gaan de initiatiefnemers – samen met diverse stakeholders – deze onderzoeken afronden. Aanvullende stukken zullen dan aan de vergunningsaanvragen worden toegevoegd.
Omgevingswet

De reden dat de vergunningsaanvragen al wel vast zijn ingediend, is de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2024. In deze nieuwe Omgevingswet worden diverse bestaande wetten en procedures op het gebied van ruimtelijke ordening samengevoegd en vernieuwd. Onze verwachting is dat er hierdoor mogelijk vertraging en onduidelijkheden in de ruimtelijke procedures kunnen ontstaan. Omdat wij als initiatiefnemers graag deze mogelijke vertraging en onduidelijkheid in het geval van Windproject Noordzeeboulevard willen voorkomen, hebben wij de vergunningen en ontheffing in 2023 aangevraagd. Hierdoor is de huidige wet- en regelgeving nog van toepassing op deze aanvragen.


Gemeente past coördinatieregeling toe

De vergunningsprocedure zal gecoördineerd worden doorlopen. De gemeenteraad van Voorne aan Zee heeft op donderdag 21 december unaniem besloten om de gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren op Windproject Noordzeeboulevard. Dit is een zuiver procedureel besluit dat enkel betrekking heeft op hoe de ruimtelijke procedure doorlopen wordt en nog niets zegt over het inhoudelijke besluit ten aanzien van de vergunningverlening. Met de toepassing van de gemeentelijke coördinatieregeling worden de diverse te doorlopen procedures gestroomlijnd. De (ontwerp)besluiten worden zoveel mogelijk gelijktijdig ter inzage gelegd.

43 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page