top of page
De Boekel kleiner_0.jpg

Windpark
Brielse Maasdijk

HVC en Waterschap Hollands Delta hebben het initiatief genomen voor vijf windturbines van circa 5-7 MW vermogen. HVC is de ontwikkelaar. De vergunningaanvraag is december 2022 ingediend bij de Gemeente Nissewaard. De slagingskans wordt door HVC ingeschat op 95%. Voor zover nu bekend kan VPE aandelen (25%) verkrijgen in de project-BV als de onherroepelijke vergunning is afgegeven, financial close is bereikt en de bouw is gerealiseerd. VPE loopt in dit project geen risico. VPE maakt wel kosten (uren) voor ondersteuning van het project. Deze kosten worden gekapitaliseerd en bij financial close meegenomen en in mindering gebracht op de aankoop van de aandelen. Huidige situatie: de samenwerking met HVC is goed.

virtueel_bezoekerscentrum_brielse_maasdijk.png

Klik op bovenstaande plaatje om het virtuele bezoekerscentrum te bekijken om meer te weten te komen over de (zicht)locaties en andere informatie over het project.

Waarom windenergie?

Windenergie is een vorm van duurzame energie. Wind raakt nooit op en is goed te gebruiken voor het opwekken van elektriciteit. Bovendien waait het vaak en hard in Nederland, Hierdoor kunnen we het in eigen land produceren. En zijn we minder afhankelijk van bijvoorbeeld gas en olie uit het buitenland.

Waarom een windpark?

Het doel van alle gemeenten op Voorne-putten is om in 2040 energieneutraal te zijn. Er wordt dan evenveel energie duurzaam opgewerkt als er wordt gebruikt. Dat is een grote opgave. Windenergie is een belangrijk onderdeel om het doel te behalen.
 

Bekijk onze andere projecten

Stand van zaken

Bekijk hier de laatste stand van zaken van andere projecten waarmee wij bezig zijn op dit moment. 

Windproject Noordzeeboulevard

Er komt een windproject aan de Noordzeeboulevard ten westen van de Brielse Gatdam.

Zonnepark
Tinte

Het plangebied van zonnepark Tinte is circa 13 hectare groot en ligt aan de Konneweg en Kerkhoekweg in Tinte.

bottom of page