top of page

Het gaat om twee windturbines van ieder circa 5-7 MegaWatt (MW) vermogen. De project-BV is opgericht met Triodos Investment Bank, H.Lagerwey en E-connection als aandeelhouders. E-connection is als ontwikkelaar aangesteld. Vergunning is verleend door de gemeente. Bezwaren zijn ingediend door de omwonenden bij de Raad van State. De beoogde realisatie is 2025.

De slagingskans wordt door E-connection ingeschat op 90%. VPE kan eventueel aandelen (circa 25%) verkrijgen in deze project-BV als de onherroepelijke vergunning is afgegeven, financial close is bereikt en de bouw is gerealiseerd. VPE heeft in dit project geen risico. VPE maakt wel kosten (uren) voor ondersteuning van het project.

Waar komen de windturbines te staan?

De gemeenten op Voorne-Putten hebben in 2012 afgesproken om een aantal plekken de opwek van windenergie mogelijk te maken. Een van die plekken is de Haringvlietdam.


 

vpe_windproject_haringvlietdam_locatie.jpg
windmolens

Windproject
Haringvlietdam

Over windenergie

Windenergie is een vorm van duurzame energie. Energie uit wind wordt opgewekt met behulp van windmolens, ofwel windturbines. Moderne windturbines wekken stroom op zonder de lucht te vervuilen en het klimaat te belasten. In Nederland waait het vaak, waardoor windturbines in ons land zeer efficiënt kunnen werken. De CO₂-uitstoot is vijftig keer lager dan van die van ‘grijze’ stroom. Een windturbine levert stroom voor ongeveer 2.000 huishoudens.

Waarom een windproject?

Door het verbranden van olie, kolen en gas warmt de aarde steeds verder op. Door te kiezen voor schone energie kunnen we iets aan de klimaatverandering doen. Windmolens wekken duurzame elektriciteit op. En de wind raakt nooit op! Olie, kolen en gas wel. 

Het doel van alle gemeenten op Voorne-putten is om in 2040 energieneutraal te zijn. Er wordt dan evenveel energie duurzaam opgewerkt als er wordt gebruikt. Dat is een grote opgave. Windenergie is een belangrijk onderdeel om het doel te behalen.
 

Bekijk hier onze duurzame projecten!

Stand van zaken

Bekijk hier de laatste stand van zaken van andere projecten waarmee wij bezig zijn op dit moment. 

Windpark
Brielse Maaswijk

Aan de weerszijden van de Hartelbrug komen windturbines. Er worden een aantal zaken onderzocht.

Zonnepark
Tinte

Het plangebied van zonnepark Tinte is circa 13 hectare groot en ligt aan de Konneweg en Kerkhoekweg in Tinte.

Bekijk onze andere projecten

bottom of page