top of page
De Boekel kleiner_0.jpg

Windproject
Brielse Brug

De heer Nico Rodenburg en Kees Rodenburg hebben het initiatief genomen voor twee windturbines van circa 5-7 MW vermogen. Zij hebben adviesbureau Pondera aangesteld als ontwikkelaar. Voor zover nu bekend kan VPE eventueel aandelen (circa 25%) in deze project-BV verkrijgen als de onherroepelijke vergunning is afgegeven, financial close is bereikt en de bouw is gerealiseerd. De slagingskans wordt door Pondera ingeschat op 75%. VPE loopt in dit project geen risico. VPE maakt kosten (uren) voor ondersteuning van het project.

windproject_brielse_brug_kaart.jpg

Waarom windenergie?

Windenergie is een vorm van duurzame energie. Wind raakt nooit op en is goed te gebruiken voor het opwekken van elektriciteit. Bovendien waait het vaak en hard in Nederland, Hierdoor kunnen we het in eigen land produceren. En zijn we minder afhankelijk van bijvoorbeeld gas en olie uit het buitenland.

De belangrijkste cijfers van Windpark Brielse Brug

2

windmolens met een gezamenlijk vermogen van maximaal 15 MW

18000

 

huishoudens worden per jaar van

stroom voorzien

45

GWh kan er maximaal per jaar worden opgewekt

Waarom een windpark?

Het doel van alle gemeenten op Voorne-putten is om in 2040 energieneutraal te zijn. Er wordt dan evenveel energie duurzaam opgewerkt als er wordt gebruikt. Dat is een grote opgave. Windenergie is een belangrijk onderdeel om het doel te behalen.
 

Bekijk onze andere projecten

Stand van zaken

Bekijk hier de laatste stand van zaken van andere projecten waarmee wij bezig zijn op dit moment. 

Windproject Noordzeeboulevard

Er komt een windproject aan de Noordzeeboulevard ten westen van de Brielse Gatdam.

Zonnepark
Tinte

Het plangebied van zonnepark Tinte is circa 13 hectare groot en ligt aan de Konneweg en Kerkhoekweg in Tinte.

bottom of page