top of page

Het gaat om twee windturbines van ieder circa 5-7 MW vermogen. Het project wordt gesplitst in twee project-BV’s met ieder één turbine: één 100% eigendom van Pure Energie en één 100% eigendom van VPE. De ontwikkelkosten voor VPE worden ingeschat op € 750.000. Tussen Pure Energie en VPE wordt een samenwerkingsovereenkomst getekend als opmaat naar de oprichting van twee project-BV’s die nauw samenwerken en waarbij Pure Energie de ontwikkelaar is. De slagingskans wordt ingeschat op 75% door Pure Energie en VPE. VPE loopt een risico van 25% dat de ontwikkelkosten niet worden vergoed.

Waar komen de windturbines te staan?

Linksonder de detailtekening van het terrein waar de twee windturbines geprojecteerd zijn, rechtsonder een schematische tekening. Een deel van het terrein is door het Zuid-Hollands Landschap gepacht van het RVB.

windproject_noordzeeboulevard_tekeningen.jpg
windmolens

Windproject Noordzeeboulevard

Over windenergie

Windenergie is een vorm van duurzame energie. Energie uit wind wordt opgewekt met behulp van windmolens, ofwel windturbines. Moderne windturbines wekken stroom op zonder de lucht te vervuilen en het klimaat te belasten. In Nederland waait het vaak, waardoor windturbines in ons land zeer efficiënt kunnen werken. De CO2-uitstoot is vijftig keer lager dan van die van ‘grijze’ stroom. Een windturbine levert stroom voor ongeveer 2.000 huishoudens.

Waarom een windproject?

Het doel van alle gemeenten op Voorne-putten is om in 2040 energieneutraal te zijn. Er wordt dan evenveel energie duurzaam opgewerkt als er wordt gebruikt. Dat is een grote opgave. Windenergie is een belangrijk onderdeel om het doel te behalen.
 

WP-Noordzeeboulevard_zicht-v2__FocusFillWzUwMCw1NjAsIngiLDI1OV0_CompressedW10_edited.jpg

Veelgestelde vragen 


Heb je nog vragen? Op de projectsite van Windproject Noordboulevard vind je antwoord op veelgestelde vragen.

Bekijk hier onze duurzame projecten!

Stand van zaken

Bekijk hier de laatste stand van zaken van andere projecten waarmee wij bezig zijn op dit moment. 

Windpark
Brielse Maaswijk

Aan de weerszijden van de Hartelbrug komen windturbines. Er worden een aantal zaken onderzocht.

Zonnepark
Tinte

Het plangebied van zonnepark Tinte is circa 13 hectare groot en ligt aan de Konneweg en Kerkhoekweg in Tinte.

Bekijk onze andere projecten

bottom of page