top of page

Zonnepark Tinte

Het project zon op waterbassin Noordermeer grenst direct aan het zonnepark Tinte. Op het

waterbassin met een oppervlakte van 3.600 m2 komen 1380 zonnepanelen te liggen. Het

piekvermogen is 773 kWp.

zon_op_waterbassin_tuinderij_noordermeer
zonnepark_tinte_groenstrook.jpg

Zon op waterbassin Noordermeer

Ben Noordermeer, biologisch tuinder in Tinte, had zich aangemeld voor de pilot “Zon op

waterbassins” via Greenport West-Holland, kijk op onderstaande link voor meer informatie:

 

In de praktijk: zonnepanelen op het waterbassin van Ben Noordermeer | RES Rotterdam Den Haag

De vergunning voor de bouw is in 2023 verleend en de bouw zal midden 2024 gaan plaatsvinden.

C.V. Voorne-Putten Energie Projecten U.A. is 100% eigenaar van het project. Het

slagingspercentage is 100%. De start van inschrijving voor de obligaties is op 15 mei 2024. Voor

verdere informatie zie het Informatie Memorandum, wat beschikbaar is door op onderstaande pdf-document te klikken.

Voordelen Zon op Waterbassin

Klimaat adaptief

 

Zonnepanelen en wateropslag zijn een goede combinatie. Dankzij de schaduw die ontstaat door de zonnepanelen behoudt het water een constantere temperatuur, waardoor de waterkwaliteit beter behouden blijft en er minder verdamping optreedt. Daarnaast wekken de zonnepanelen meer op door het verkoelende effect van het water en de reflectie van het zonlicht.

 

Dubbel ruimtegebruik

Zonnepanelen op waterbassins zijn een uitstekend voorbeeld van dubbel ruimtegebruik. De functies waterberging en energieproductie versterken elkaar. Daarnaast zijn de zonnepanelen eenvoudig in te passen en is er nauwelijks sprake van ruimtelijke impact.

 

Samenwerking bedrijf, energiecoöperatie en overheid

Voorne-Putten Energie, biologisch glastuinbouwbedrijf A. B. Noordermeer, provincie Zuid-Holland en gemeente Voorne aan Zee werken samen, vanuit ieders eigen rol, om dit project te realiseren. Als initiatiefnemer, ontwikkelaar en eigenaar van het project wil Voorne-Putten Energie laten zien dat vruchtbare samenwerkingen tussen overheid, bedrijfsleven en energiecoöperaties leiden tot duurzame projecten die bovendien bijdragen aan het maatschappelijk belang.

 

Efficiënt gebruik van schaarse transportcapaciteit

Door gebruik te maken van de bestaande aansluiting van het glastuinbouwbedrijf voorkomen wij dat dit project extra beslag legt op de beschikbare transportcapaciteit. Bovendien wordt door de aansluiting op het bestaande inkoopstation de opgewekte elektriciteit ook grotendeels direct ter plaatse verbruikt. Dit bespaart kosten, levert de ondernemer een aanvullende vergoeding op en beperkt de belasting van het elektriciteitsnet, oftewel win-win-win.

De belangrijkste cijfers van Zon op Waterbassin Noordermeer

3600

m2 groot is de oppervlakte van het waterbassin

1380

 

zonnepanelen komen te liggen op het waterbassin

773

 

kWp aan stroom kan er worden opgewekt

Bekijk onze andere projecten

Stand van zaken

Bekijk hier de laatste stand van zaken van andere projecten waarmee wij bezig zijn op dit moment. 

Windpark
Brielse Maaswijk

Aan de weerszijden van de Hartelbrug komen windturbines. Er worden een aantal zaken onderzocht.

Windproject Noordzeeboulevard

Er komt een windproject aan de Noordzeeboulevard ten westen van de Brielse Gatdam.

bottom of page