top of page

- Windpark Ondernemingspolder, Brielle

Waar zijn we op dit moment mee bezig? Wat is de stand van zaken? Op deze pagina vind je meer informatie over onze projecten. 

20200401114802_IMG_6922.JPG

Projecten in ontwikkeling

Op basis van een subsidie van de gemeente Westvoorne aan Zee is een team van Windunie namens VPE de haalbaarheid van zon op twee parkeerplaatsen in Hellevoetsluis aan het onderzoeken.

Windunie verricht namens VPE een haalbaarheidsstudie Parkeren onder de Zon bij winkelcentrum De Struytse Hoeck in Hellevoetsluis. Met Parkeren onder Zon wordt bedoeld het overkappen van bestaande parkeerplaatsen waarbij op de overkapping zonnepanelen worden aangebracht, zo mogelijk gecombineerd met laadpalen en een batterij.

VPE heeft in dit project geen enkel risico. Op basis van het haalbaarheidsrapport wordt door de gemeente en VPE besloten over een principe-aanvraag bij de gemeente.

Zon op parkeerplaatsen, Hellevoetsluis

  1. Zon op parkeerplaatsen Nisewaard

De gemeente Nissewaard heeft VPE gevraagd een Quick Scan te maken van de haalbaarheid van zon op de sporthal Maaswijk, en op parkeerterreinen. Op basis van een offerte van Windunie voeren zij de haalbaarheidsscan uit. Met Parkeren onder Zon wordt bedoeld het overkappen van bestaande parkeerplaatsen waarbij op de overkapping zonnepanelen worden aangebracht, zo mogelijk gecombineerd met laadpalen en een batterij. De volgende opties worden onderzocht:

  1. (Lichtgewicht) zonnepanelen op het dak van de sporthal aan de Maaswijkerweg 50;

  2. Zonnepanelen op de vrije gronden rondom de sporthal;

  3. Zonnepanelen boven de parkeerplaatsen tussen de sporthal en het voetbalveld

(Maaswijkerweg 100);

  1. Zonnepanelen boven de parkeerplaats tussen het zwembad en de bioscoop aan de Groene

Kruisweg.

Reeds lange tijd zijn er initiatieven voor het plaatsen van zonnepanelen op water. Op Voorne-Putten zijn het Oostvoornse Meer en de Berenplaat zoekgebieden.

TNO studeert met Sun Projects op een pilot op het Oostvoornse Meer. Evides is eigenaar van de Berenplaat en heeft een pilot lopen. Met beide pilot-ondernemers heeft VPE contact. De uitkomsten van de pilots zullen beslissend zijn voor het maken van een haalbare businesscase. In deze fase loopt VPE geen risico.

Op de website van Evides is meer informatie te vinden over het drijvende zonnepark bij de Berenplaat.

Zon op water, Nissewaard

bottom of page