top of page

Start bouw Zonneweide Tinte - Voorne aan Zee

SolarEnergyWorks, onderdeel van Ampyr Solar Europe, kondigt met trots de start van de bouw aan van zonneweide Tinte. In samenwerking met Energiecoöperatie Voorne Putten Energie (VPE) wordt dit project gerealiseerd om duurzame energieopwekking in Voorne aan Zee te bevorderen. Verwacht wordt dat de

zonneweide in september 2023 operationeel zal zijn.


Zonneweide Tinte beslaat een oppervlakte van 13,3 hectare en bevindt zich in het glastuinbouwgebied tussen de Kerkhoekweg en de Konneweg. Hier wordt een installatie van 10,5 hectare gerealiseerd, terwijl de overige ruimte wordt benut voor landschappelijke inpassing en het versterken van de ecologische waarde van het

gebied.


Met een verwachte capaciteit van ongeveer 10,9 MWp zal zonneweide Tinte naar schatting ongeveer 3.000 huishoudens voorzien van duurzame energie, wat resulteert in een aanzienlijke CO2-reductie van circa 4.400 ton.


Het plangebied wordt gekenmerkt door een 380 kV hoogspanningstracé met bijbehorende masten. Tijdens de ontwikkeling van de zonneweide is zorgvuldig rekening gehouden met het behoud van het historische erf, terwijl langs de watergang een strook van 10-15 meter onbebouwd blijft. Een natuurlijke oever aan de zuidzijde van het water en een landschappelijke haag dragen bij aan een groen decor. Langs de oostrand worden kabels en leidingen vrijgehouden van opgaande beplanting, waardoor een bloemrijk grasland met kruiden ontstaat.

De voorgestelde ecologische inpassing van de zonneweide zal de lokale ecologische kwaliteit verbeteren. Er wordt gebruik gemaakt van inheemse plantensoorten, waaronder struiken met enkele boomvormers en veel

besdragende planten. Gefaseerd maaien bevordert de habitat voor insecten, kleine zoogdieren en weidevogels, en stimuleert de ontwikkeling van een aantrekkelijk grasland met bloemen en kruiden.


Met de start van de bouw van zonneweide Tinte zetten SolarEnergyWorks en VPE een belangrijke stap in het bevorderen van duurzame energieopwekking en het vergroenen van de regio Voorne aan Zee.


VPE is een coöperatie van betrokken bewoners die samen de energie op Voorne-Putten willen besparen en duurzaam opwekken. Doel is met zonneprojecten en windturbines een lokale, betaalbare en toekomstbestendige energievoorziening voor en door bewoners te realiseren. VPE zal 1 oktober 2023 obligaties van € 100,- per stuk gaan uitgeven op Voorne Putten. Met de opbrengst van de obligaties zal de financiering van het 25% eigendomsdeel van VPE worden bekostigd. Binnenkort volgt hierover meer informatie, d.m.v. een informatiememorandum, in de streekbladen en op onze website.

148 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page