WINDENERGIE

Nederland was én is een land van molens. Veel van ons hebben een beeld van ambachtelijke water- en korenmolens. De hedendaagse "molens" maken, net als de "ambachtelijke" gebruik van de wind, maar zijn geavanceerde stukjes techniek. Het is beter om de tegenwoordige machines windturbines te noemen.

Vanwege de urgentie van de omschakeling naar duurzame energie, zijn windturbines op het land in het komende decennium onmisbaar! Windturbines zijn een onderdeel van de energiemix van zonneweiden, zonnepanelen op daken, warmtepompen, isolatie, biogas, waterstof gebruik en alle andere duurzame oplossingen.

 

Overwegingen

Windturbines beïnvloeden het landschap, ze zijn niet geluidloos en ze veroorzaken slagschaduw. Er zijn hiervoor landelijke wettelijke eisen opgesteld en bij de keuze van de locaties op Voorne-Putten is daar rekening mee gehouden. Windenergie is op dit moment de goedkoopste, zelfs zonder de subsidies, en minst ruimtelijk-beïnvloedende vorm van groene energie. Vergeten wordt vaak, dat er meer subsidie gaat naar de energie opwekking door kolen, olie en gas terwijl dat schadelijk is voor de gezondheid én een negatief effect heeft op het klimaat.

 

Locaties
Alle gemeenten op Voorne-Putten hebben individueel een energiemix opgesteld, als leidraad voor de omschakeling. Op de websites van de gemeenten is de energiemix te vinden in het document Duurzaam Voorne-Putten 2040. De provincie Zuid-Holland heeft bepaald dat er, met instemming van de gemeenteraden, aan de randen van Voorne-Putten op een viertal locaties windenergie gerealiseerd gaat worden. Bij het niet realiseren is de gemeente verplicht om een andere locatie op eigen gebied aan te wijzen. De locaties op Voorne-Putten zijn globaal:

  • In Brielle bij de Brielsebrug

  • In Hellevoetsluis bij de Haringvlietdam

  • In Nissewaard bij de Plaatweg

  • In Westvoorne aan de noordzijde van het Oostvoornse Meer.

Voor de realisatie van windenergie op Voorne-Putten hebben de gemeenteraden een Leidraad opgesteld. In die Leidraad staan aanvullende eisen waaraan een initiatiefnemer moet voldoen die windenergie op Voorne-Putten wil realiseren. Deze eisen hebben voornamelijk betrekking op de betrokkenheid van de omwonenden in het ontwerp en bij de bouw van de windturbines en daarnaast hoe de omwonenden, maar ook de regio, kunnen meedelen in de financiële opbrengsten van de windturbines. Dat is niet meer dan redelijk aangezien onze leefomgeving wordt beïnvloed door deze turbines.

 

Onze coöperatie

Door de onvermijdelijke komst van de windturbines op Voorne-Putten heeft een aantal inwoners het initiatief genomen om een energiecoöperatie Voorne-Putten Energie(VPE) op te richten. Dit is geen nieuw fenomeen, want er zijn inmiddels bijna 500 energiecoöperaties in Nederland. De energiecoöperaties zijn vrijwilligersorganisaties. Er zijn coöperaties met 50 leden maar ook met 500 leden; er zijn coöperaties die slechts één windturbine in eigendom hebben maar er zijn er ook die 30 turbines exploiteren.

Het doel van de coöperatie Voorne-Putten Energie (VPE) is om namens de leden, de inwoners van Voorne-Putten, deel te nemen in groot- en kleinschalige energieprojecten, waaronder de realisatie van windmolens op Voorne-Putten. We realiseren ons dat het plaatsen van windmolens een grote impact kan hebben op de leefomgeving van mensen. Toch is deze energievoorziening noodzakelijk om als Voorne-Putten zelfvoorzienend te zijn in energie in 2040.

De coöperatie neemt financieel deel aan projecten (door middel van participaties) of verwerft een zelfstandig deel van de installatie in eigendom. Belangrijke voorwaarde voor ons is wel, dat bewoners op Voorne-Putten daarvan kunnen meeprofiteren. Vanwege het feit dat een coöperatie geen winst mag maken, komt het positieve resultaat, na aftrek van de kosten (onderhoud, verzekeringen, aflossing en rente van de ledendeelnames, etc.) ten goede aan de omwonenden en de gemeenschap op Voorne-Putten.

 

Lid worden

Door lid te worden van de coöperatie Voorne -Putten Energie  word je betrokken bij de energietransitie en kan je zelfs actief deelnemen aan de inrichting van jouw leefomgeving. Daarnaast houden we ook nog een deel van de energieopbrengsten in de eigen regio. Dat zijn toch wel zaken van waarde! 

Zo brengen we balans aan in de nieuwe ontwikkelingen op Voorne-Putten.

 

Doe je met ons mee om een frisse wind te laten waaien op Voorne-Putten? Word lid van de coöperatie! Het kost slechts 20 euro per jaar aan contributie.

Contact informatie

C.V. Voorne-Putten Energie U.A.

contact@voorneputtenenergie.nl

Waterman 13,

3204 BZ Spijkenisse

Aanmelden Nieuwsbrief

Meld je aan als je op de hoogte
wil blijven van de ontwikkelingen
bij Voorne-Putten Energie