Windenergie op Voorne-Putten

Op Voorne-Putten (VP) wordt in de komende vijf jaar, volgens de overeenkomst van de gemeenten met de provincie, min. 45 MW aan windenergie gerealiseerd. Alle gemeenten hebben hierin een aandeel in. In de Regionale Energie Strategie (RES) wordt gesproken over een verduurzaming ná deze vijf jaar en met welke middelen. De RES-plannen worden nu in de gemeenteraden behandeld.


Coöperatie Voorne-Putten Energie (VPE) praat mee in de RES regio Rotterdam-Den Haag.

Wat concreter, VPE neemt deel in de realisatie van de vier windparken op Voorne-Putten. Dat doen we niet voor onszelf, maar voor onze leden, de inwoners van Voorne-Putten. Als inwoners delen we niet alleen de lasten, maar willen ook invloed hebben bij de realisatie en genieten van de revenuen van de windparken. Beleid van de landelijke overheid en de gemeenten is dat min. 25% tot 50% van de installatie in eigendom komt van bewoners. Gebruikelijk is in ons land dat dit via coöperaties wordt gerealiseerd. Er zijn in Nederland inmiddels 600 energiecoöperaties!

Recente ontwikkelingen op Voorne-Putten


In Brielle heeft de gemeente een uitvraag gedaan naar initiatiefnemers voor het 6-9 MW windpark bij de Brielse Brug. Er zijn twee initiatieven ingediend. De gemeente heeft een initiatiefkeuze gedaan die niet de schoonheidsprijs verdient en gaat leiden tot vertraging, teleurstelling en kosten. VPE zoekt naar een bevredigende oplossing voor alle betrokkenen.

In Hellevoetsluis is het bedrijf E-Connection gestart met de eerste werkzaamheden voor het windpark van 12 MW aan de binnenzijde van de Haringvlietdam.

In Nissewaard, goed voor 18 MW, wordt de Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD) met de Bewonersraad besproken. De NRD wordt gemaakt om de omvang van de Milieu Effecten onderzoek vast te stellen. Initiatiefnemer is HVC. HVC en VPE werken aan een samenwerkingsovereenkomst.

In Westvoorne, met een windpark van 9 MW aan de noordrand van het Oostvoornse Meer gaat de haalbaarheidsvisie met de bewoners besproken worden. I.v.m. het grondeigendom is het mogelijk dat er twee initiatiefnemers komen.

Heeft u vragen, neem dan contact op met Frans Meijdam, frans@voorneputtenenergie.nl

Recente blogposts

Alles weergeven