Ontwikkelfonds Voorne-Putten Energie


Het Ontwikkelfonds zorgt voor financiering van de voorbereidende fase van grote, coöperatieve zon- en windprojecten. Dit gaat specifiek om kosten die we maken in de (risicovolle) voorfase van het project. In deze fase weet je nog niet of het project doorgaat. Graag geven wij meer informatie over het Ontwikkelfonds en waarom wij dit fonds nodig hebben.Ontwikkelfonds en Voorne-Putten Energie

Energie Samen heeft samen met het ministerie van EZK, INvestNL en het Groenfonds het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties opgezet. Als energiecoöperatie kunnen wij daarvan profiteren. Wij hebben dan ook een aanvraag voor financiering ingediend bij het Ontwikkelfonds vanwege het project Windpark Brielse Maasdijk. De lening is toegekend aan VPE, waardoor wij de VPE deelname aan het Windpark kunnen financieren.

Waarom is het Ontwikkelfonds nodig?

Duurzame energieprojecten kunnen altijd op veel steun rekenen. Van zowel omwonenden als het gemeentebestuur. Echter, kunnen niet alle energiecoöperaties de risicovolle aanloopkosten van projecten financieren.

Voorne-Putten Energie heeft 71 leden, een vrijwilligersbestuur van 9 leden en 10 actieve vrijwilligers voor zon- en windprojecten. Om het project succesvol te kunnen realiseren is tijd, kennis en ervaring nodig. Dit is helaas in onvoldoende mate bij VPE beschikbaar. Het Ontwikkelfonds stelt gelden voor projectondersteuning en risicokapitaal beschikbaar waardoor projecten van start kunnen gaan.

Recente blogposts

Alles weergeven