Inzicht op Uitzicht


Kruising Churchillaan-Sportlaan

Windturbines veranderen onze horizon, letterlijk en figuurlijk. Inzicht in deze verandering is belangrijk voor omwonenden.


Noodzakelijke duurzame energiebronnen als windturbines veranderen door hun zichtbaarheid de leefomgeving. Het is daarom goed dat de omwonenden in een vroegtijdig stadium een betrouwbaar beeld krijgen wat die verandering inhoudt.

Als ondersteuning van de Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is er een 3D visualisatie gemaakt van de in de NRD genoemde mogelijke locaties en turbinehoogtes, gezien vanuit een zestal willekeurige locaties.


In de komende maanden worden, n.a.v. besprekingen in de Bewonersraad, de ingediende zienswijzen op de NRD en verdere onderzoeken in het kader van de Milieu Effecten Rapportage, het aantal en de locatie van de windturbines nauwkeurig bepaald. De 3D-visualisatie van die locaties wordt zo aangepast dat straks, vanuit willekeurig standpunten, er Inzicht wordt verkregen op het Uitzicht.


Zie voor het huidige beeld https://brielse-maasdijk-hartel.ik-doe-mee.nl/map.


Voor meer informatie neem contact op met Marc van der Veer (marc@voorneputtenenergie.nl) of Frans Meijdam (frans@voorneputtenenergie.nl).

Recente blogposts

Alles weergeven