WINDMOLENS_02.JPG

WINDPARK
BRIELSE MAASDIJK

Tussen Geervliet en de Oude Maas, op de Landtong ten zuiden van het Hartelkanaal, wordt er een langgerekt windpark gerealiseerd. De doelstelling is minimaal 18 MW en dit zijn bij een windturbine van b.v. 4 MW, ca. 5 windturbines. Windturbines hebben impact op omgeving en direct omwonenden. Daarom moet voldaan worden aan wetten, regelgeving en aan de lokale vereisten zoals beschreven in de regionale Leidraad windenergie.

HVC is de projectontwikkelaar, de bedoeling is dat VPE mede-eigenaar gaat worden van dit project.

3d_nrd_alternatieven_brielse_maasdijk.png